Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2021/22:2602 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2021/22:2602

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Bostadspolitik, planering och byggande

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Bostaden är en social rättighet

4.1Nytt bostadspolitiskt mål

4.2Nationell strategi för att säkerställa allas rätt till bostad

4.3Nationell bostadsförsörjningsplan

4.4Bostadssocial utredning

5Bygg bort bostadsbristen

5.1Tidigare bostadspolitiska satsningar

5.2Ytterligare bostadspolitiska satsningar krävs

5.3Balans mellan hyresrätt och bostadsrätt

5.4Utred Wienmodellen

5.5Ett statligt byggbolag

6Markpolitiken – ett viktigt verktyg för kommunerna

7Bättre planering för fler och energieffektiva bostäder

7.1Byggande i trä

7.2Regionalt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (17)