Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2020/21:735 av Ali Esbati m.fl. (V)

av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2020/21:735

av Ali Esbati m.fl. (V)

Arbetsmiljö och arbetstid

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 En bättre arbetsmiljö för ett mänskligare arbetsliv

3.1 Företagshälsovård åt alla arbetstagare

3.2 Lag mot mobbning i arbetslivet

3.3 Motverka sexuella trakasserier i arbetslivet

3.4 Stärk skyddsombuden

3.4.1 Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

3.4.2 Stärkt utbildning för skyddsombud

3.5 Krav på arbetsmiljöutbildning

3.6 Åtgärder mot arbetsolyckor som leder till skada eller dödsfall

3.6.1 Tillsätt en statlig kriskommission

3.6.2 Skärpta straff och sanktioner för arbetsmiljöbrott

3.6.3 Stärk rättsväsendets arbete med arbetsmiljöbrott

3.6.4 Straffsanktioner när
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-09-30 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (16)