Strategi för offentlig upphandling

Motion 2019/20:2022 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att genomföra en strategisk styrning av offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att leverera mer nytta för pengarna genom offentlig upphandling och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Årligen sker offentlig upphandling, inköp, i vårt land för över 700 miljarder kronor där det viktigaste är att värna skattebetalarnas pengar, vara kostnadseffektiv utan att ge avkall på kvaliteten och hållbarhet. För att pengarna ska uppnå bästa och mesta möjliga resultat är det viktigt att de statliga myndigheterna arbetar med upphandlingsprocesser som fokuserar på vad som ska åstadkommas med de inköp som ska komma medborgarna till gagn. Det finns en stor potential för myndigheter att öka nyttan och utveckla verksamheter med offentlig upphandling. I dag går skattemedel till onödiga kostnader för samhället genom att inköpsprocesser inte är optimala. Det betyder att inköp inte följs upp eller att man fortsätter med en produkt, vara eller tjänst fast man borde avbryta då leverantören inte håller det som beslutats.

Hur pengarna används har betydelse för medborgarna, företagen, kommuner, regioner och myndigheters ekonomi. Det går att leverera mer nytta för samma summa skattemedel, vilket inte är minst viktigt för människorna i vardagen med en allt större utmaning för finansieringen av välfärden i regioner och kommuner. Det gäller allt från mat i offentliga miljöer, sjukvård och medicin som nybyggnationer för kontor och bostäder mm

Svenskt Näringsliv har tagit fram en rapport Effektivare offentlig upphandling- mer nytta för pengarna som innehållet ett antal bra reformförslag för att åstadkomma bra verksamhet ute i kommuner, regioner och i myndigheter. Här tar de också upp Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens roller med vassare verktyg och strategisk styrning.

Det är A och O att genomföra en strategisk styrning från statens sida inom offentlig upphandling för Sverige.

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (2)