Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2019/20:1613 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mer än hälften av alkoholen i Sverige säljs av andra än Systembolaget, och den illegala försäljningen till inte minst ungdomar är omfattande. Många butiker slarvar med försäljningen av folköl, och kontrollen och sanktionerna är bristfälliga. Alltför många svenskar köper stora mängder alkohol utomlands och lagrar detta hemma i garaget. Det lär knappast minska alkoholkonsumtionen. Regeringen bör därför överväga att avskaffa Systembolagets monopol på försäljning av öl och vin och istället tillåta försäljning även i licensierade livsmedelsbutiker. Licensen skulle kopplas till en betydligt hårdare kontroll än idag så att försäljning inte sker till omyndiga. Vid upprepade överträdelser av reglerna skulle licensen kunna återkallas. Detta skulle antagligen göra att varje butik blir noga med att följa reglerna för att man inte vill förlora sin licens. I dag är vissa butiker utlämningsställen åt Systembolaget. Vari skillnaden ligger att man skulle få sälja från ett eget lager är svårt att se. En licensiering skulle förenkla för många boende i glesbygd och även hjälpa små butiker på landsbygden att överleva.

Alireza Akhondi (C)

Jonny Cato (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02
Yrkanden (1)