Skolverksamheters skyldighet att betala fastighetsskatt

Motion 2019/20:1610 av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C)

av Helena Vilhelmsson och Alireza Akhondi (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över bestämmelsen om fastighetsskatt för skolverksamheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

2008 ändrades fastighetsskatten i Sverige, till fastighetsskatt för lokaler och fastighetsavgift för lägenhet. I dag blir det allt vanligare att skolor hyr sina lokaler externt. Det kan få till följd att skolverksamheten inte är den enda, övervägande del i en fastighet, utan delar lokal med andra, kommersiella verksamheter.

Skolverksamhet som uppbär statsbidrag är idag undantaget att betala fastighetsskatt på lokaler. Dock finns problem med lagstiftningens utformning som måste rättas till. Om skolverksamheten hyr sina lokaler, och övrig verksamhet i fastigheten är skatte- eller momspliktiga, måste även skolverksamheten betala fastighetsskatt. Detta är både dyrt och krångligt, och framförallt orättvist, då en skolverksamhet kan tvingas att betala fastighetsskatt, men inte en annan. Rimligt vore att samma regler gällde för alla skolor. I andra länder betalar skolor med statsbidrag ingen fastighetsskatt.

Nivån på fastighetsskatten kan variera beroende på var en kommersiell lokal ligger. Skolor får statsbidrag efter hur många studenter man har, en mindre skola får mindre bidrag än en större.

Den orättvisa som har uppstått, där vissa skolor måste betala fastighetsskatt och andra inte, måste rättas till. Lagstiftningen ska vara lika, oavsett huvudman eller vilken lokal skolan nyttjar.

Helena Vilhelmsson (C)

Alireza Akhondi (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)