Stöd till samlingslokalshållarna

Motion 2019/20:103 av Mikael Larsson (C)

av Mikael Larsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för bättre stöd till samlingslokalshållarna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

De tre stora samlingslokalshållarna i Sverige, Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets hus och parker och nykterhetsrörelsens Våra Gårdar är tre starka folkrörelser. Dessa folkrörelser har i över 100 år bidragit till att människor har kunnat träffas i lokaler över hela landet. Många utav dessa lokaler bidrar också till att landsbygden kan utvecklas och vara en aktiv demokratiskapare i de samhällen som de verkar i. För att kunna bibehålla landets samlingslokaler så behöver de få rätt förutsättningar att verka och också rätt förutsättningar ekonomiskt.

En annan stor folkrörelse är idrotten som också är en viktig del av samhället. Riksidrottsförbundet får årligen ett statligt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Detta är ett bra stöd som självklart bör fortsätta och stärkas.

Samlingslokalshållarna kan idag söka om investeringsstöd hos Boverket men detta är endast en liten del som inte täcker det stora behov som finns inom denna rörelse. Civilsamhället kommer att spela en viktig roll i hur Sverige ska och kan utvecklas framöver och där spelar samlingslokalerna en viktig roll. Regeringen bör därför se över stödet till samlingslokalerna som fyller en viktig del av bl. a landsbygdens utveckling. Regeringen bör se över om detta skulle kunna vara ett årligt stöd. Samlingslokals­hållarna själva bör kunna bestämma hur stödet ska användas men självklart redovisa tillbaka vad det använts till och hur stor vinning detta har för samhället och bygden där samlingslokalen finns.

Mikael Larsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Granskad: 2019-09-20
Yrkanden (1)