Avskaffa preliminärskatten

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa preliminärskatten och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag förväntas företag betala skatt för inkomster som de tror att de kommer att tjäna. Istället för det givna att beskatta de belopp som företagaren verkligen har bokfört som intäkter. I England och i andra länder fungerar den retroaktiva beskattningen väl. Det torde den även i Sverige.

Vinsterna med reformen är tydlighet för företagen och myndigheterna samt minskad byråkrati och därmed administrativa utgifter för skattebetalarna. Till detta kommer att de välfärdsskapande företagen slipper agera bank åt staten och inbetala belopp i förväg som man sedan kanske inte når upp till i den verkliga intäkten.

Robert Hannah (L)

Juno Blom (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)