Det fria ordets dag

Motion 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det fria ordets dag den 2 december bör ersätta första maj som helgdag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den 2 december 2016 var det 250 år sedan den första svenska tryckfrihetsförordningen sjösattes. Den svenska tryckfrihetsförordningen var den första i sitt slag i världen, och låg till grund för att den svenska demokratin kunde utvecklas och att vår yttrande- och pressfrihet idag är en av världens mest skyddade och välfungerande.

Vi anser att den 2 december från och med år 2019 är en röd dag och uppmärksammas som det fria ordets dag. Detta för att fira demokratin och att uppmärksamma att folk än idag sitter i fängelse och torteras för sin vilja att uttrycka sina åsikter.

Vi vill inte att vi ska ha fler röda dagar än idag, därför ska den nya dagen ersätta 1 maj som röd dag. Tanken med 1 maj är god, och har vissa likheter med en fria ordets dag. Men första maj är för politiserad och detta alternativ skulle mer uppmärksamma demokratin och yttrandefrihet i stort och inte vara sammankopplad med en viss politisk åsikt.

Robert Hannah (L)

Juno Blom (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-19 Granskad: 2018-11-19 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)