Klimaträttvisa

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2018/19:392

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Klimaträttvisa

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

4Vänsterpartiets utgångspunkter i klimatpolitiken

4.1Tre fokusområden

4.1.1Rättvist miljöutrymme

4.1.2Klimaträttvisa

4.1.3Klimat, klass och kön

4.2Rika påverkar klimatet mest

4.3Fattiga drabbas hårdast

4.4Män har större klimatpåverkan än kvinnor

4.4.1Kvinnor mest utsatta

4.4.2Ge kvinnor makt – en del av klimatlösningen

5Klimatförändringarna – det vetenskapliga läget

5.1IPCC sammanställer kunskapsläget

5.2Den senaste forskningen visar att åtgärder brådskar

6Sveriges roll efter klimatavtalet i Paris

6.1Parisavtalet – ett viktigt men otillräckligt steg

6.2Klimatet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-15 Granskad: 2018-11-15 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)