Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Sammanfattning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

1 Det är bråttom

1.1 Skillnaden 1,5 och 2 grader

1.2 Slutsatser av IPPC-rapporten

2 Sverige och svenskarnas utsläpp

2.1 Kommuner som föregångare i klimatarbetet

2.2 Industrisektorns och näringslivets klimatansvar

3 Klimatreformer i den rödgröna regeringen

3.1 Klimatpolitiskt ramverk och nya ambitiösa utsläppsmål

3.2 Sektorsmål för transporterna

3.3 Bränslebytet

3.4 Bonus–malus-system och elcykelpremie

3.5 Klimatklivet

3.6 Stadsmiljöavtal för cykel och kollektivtrafik

3.7 Åtgärder för att minska flygets klimatpåverkan

3.8 Bred samverkan för ett fossilfritt Sverige

3.9 Industriklivet

3.10 Sverige visar internationellt klimatledarskap

4 Förslag på politiska reformer

4.1 Internationellt

4.2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (19)