Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker samt tillåta gårdsförsäljning av öl och vin och tillkännager detta för regeringen.

Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Mer än hälften av alkoholen i Sverige säljs av andra än Systembolaget, och den illegala försäljningen till inte minst ungdomar är omfattande. Många butiker slarvar med försäljningen av folköl, och kontrollen och sanktionerna är bristfälliga. Alltför många svenska köper stora mängder alkohol utomlands och lagrar detta hemma i garaget. Det lär knappast minska alkoholkonsumtionen. Regeringen bör därför överväga att avskaffa Systembolagets monopol på försäljning av öl och vin och istället tillåta försäljning även i licensierade livsmedelsbutiker. Licensen skulle kopplas till en betydligt hårdare kontroll än idag så att försäljning inte sker till omyndiga. Vid upprepade överträdelser av reglerna skulle licensen kunna återkallas. Detta skulle antagligen göra att varje butik blir noga med att följa reglerna för att man inte vill förlora sin licens. I dag är vissa butiker utlämningsställen åt Systembolaget. En licensiering skulle förenkla för många boende i glesbygd och även hjälpa små butiker på landsbygden att överleva.

Gårdsförsäljning

Sedan 1990-talet har den svenska, inhemska alkoholproduktionen växt rekordartat. Intresset för lokalproducerad öl och lokalproducerat vin är större än någonsin. 1990-talets drygt 20 mikrobryggerier är i dag drygt 250. Sverige är i dagsläget det enda EU-land som förbjuder lokal gårdsförsäljning av öl, vin och cider. Detta utgör ett hinder för landets vingårdar och ölbryggerier att utvecklas samtidigt som det stävjar det lokala näringslivet. Den nuvarande alkoholpolitiken diskriminerar den inhemska produktionen och långsiktigt motverkas sysselsättningen och småföretagandet på landsbygden. Reglerna innebär att en lokal vin- eller ölproducent inte kan bedriva försäljning av de egenproducerade dryckerna till besökare eller lokala kunder direkt vid gården eller fabriken. Detta borde vara tillåtet!

På senare år har intresset för gårdsförsäljning ökat markant. Det är ett naturligt resultat av ett ökat allmänt intresse för mat och dryck av närproducerad karaktär, men även av hälso- och miljöskäl; allt fler människor har blivit intresserade av att kunna handla och konsumera lokalt och närproducerat. Även intresset för att få sälja egenproducerade drycker på gårdarna har ökat. Detta är välkomnande, särskilt ur ett landsbygds- och småföretagarperspektiv. Tillåtande av gårdsförsäljning skulle medföra potential för landsbygdsutveckling, småföretagande och lokal turism.

Alireza Akhondi (C)

Jonny Cato Hansson (C)

Ola Johansson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-30 Granskad: 2018-11-30 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)