Norrköpings skolmuseum

Motion 2018/19:1688 av Juno Blom (L)

av Juno Blom (L)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att uppgradera Norrköpings skolmuseum till riksmuseum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under 1970-talet dök tankar upp om att samla in gammal undervisningsmateriel i Norrköping. Ett inventeringsprotokoll från 1973 finns som bland annat klargjorde att ingen materiel fick slängas utan medgivande av Norrköpings skolförvaltning.

1980 beslutade skolstyrelsen i Norrköping att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med frågan att inrätta ett skolmuseum och 2 år senare beslutade sedan kommunfull­mäktige om inrättandet av en stödförening för ett eventuellt skolmuseum. Stöd­föreningen för Norrköpings skolmuseum bildades samma år.  Dess uppgift var att samla materiel till ett blivande skolmuseum.

1993 invigdes Norrköpings skolmuseum av f.d. statsrådet Ragnar Edenman i sam­band med utställningen Klass efter klass. Folkskolan i Norrköping 150 år. Under årens lopp har böcker, planscher och annan undervisningsmateriel samlats in. Museet har nu en samling som speglar Sveriges skolhistoria från 1700-talet och framåt. Allt har doku­menterats och registrerats. Det mesta finns utställt i kommunens lokaler. Dessa består av fyra stora klassrum samt två korridorer i Oskarsskolan, byggd 1879 i centrala Norrköping.

Vikten av att dagens ungdom slussas in i museivärlden är av stor vikt för utveckling och lärande. Norrköpings skolmuseum är ett praktexempel på hur museer kan berika och skapa förståelser för tidigare generationer och kulturarv. Norrköpings skolmuseum erbjuder besökare att se och uppleva den gamla skolan i en genuin miljö. Museet har förutom guidade visningar också gammaldags lektioner för skolungdomar samt erbjuder forskning för lärarstudenter och övriga intresserade.  Erfarenheten av sådant arbete visar att nyfikenheten på museet sprider sig till familj och vänner som tidigare inte haft kontakt med något museum.

Viktigt är också att nyanlända svenskar får kunskap och förståelse om det svenska samhället i en historisk kontext. Ett exempel kan vara att bjuda in nyanlända barn och ungdomar till skolmuseet för att ge barnen och ungdomarna en förståelse och kunskap om svenska skolans historia och utveckling.

Ett museum är därmed inte enbart ett mål för historia men också ett medel för framtiden, för lärande, utveckling och forskning. För att kommande generationer ska kunna ta del av detta arv som Norrköpings skolmuseum erbjuder är det av stor vikt att utreda om Norrköpings skolmuseum kan uppgraderas till ett riksmuseum. 

Juno Blom (L)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)

Avsändare