Stävja missbruket av subventionerade anställningar

Motion 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S)

av Joakim Sandell m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stävja missbruk av subventionerade anställningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi måste ha ett arbetsliv som är värdigt en modern välfärdsnation. Subventionerade anställningar spelar en viktig roll för de arbetssökande som står långt ifrån arbets­marknaden och som därmed kan få möjlighet att få ett arbete. De gör det möjligt att meritera sig och få en anställning. Dessa anställningar är och ska fortsätta vara ett av arbetsmarknadspolitikens viktigaste verktyg.

Trots att arbetslösheten är på den lägsta nivån sedan 2010 finns det fortsatt behov av subventionerade anställningar. Arbetsmarknadsrapporten för 2018 från Arbetsförmed­lingen visar att chanserna till jobb för de inskrivna arbetslösa har ökat när man räknar in subventionerade anställningar. Betydande förenklingar och förstärkningar av de subventionerade anställningarna har skett under det senaste året för att de ska vara mer attraktiva och enkla för företagare att använda och för att de ska vara mer likvärdiga för de grupper som behöver stöd att komma in på arbetsmarknaden.

Ett flertal tidigare stöd har ersatts med ett nytt och enhetligt särskilt anställningsstöd, s.k. introduktionsjobb från den 1maj 2018. Regeringen höjde taket för den bidrags­grundande bruttolönen i det nya stödet till 20000 kronor i månaden. Samma taknivå ska även omfatta extratjänster och nystartsjobb. Formerna för beräkning, rekvirering och utbetalning av bidrag har förenklats och harmoniserats 2018.

Enligt reglerna genomförs redan idag flera slags kontrollmoment innan ett introduktionsjobb godkänns av Arbetsförmedlingen. Ett samråd med aktuella fackliga parter ska genomföras och de synpunkter som framkommer ska bidra till bedömningen. Ytterligare anställd med ett introduktionsjobb kan anställas av samma arbetsgivare tidigast sex månader efter att denne haft någon anställd med ett särskilt anställningsstöd. Arbetsgivare som inte följer det som står i överenskommelsen kan bli tvungen att betala tillbaka den ersättning denne fått.

Det förekommer dock olika sätt att använda sig av dessa anställningsformer som kan betraktas som missbruk, t.ex. osund konkurrens och utnyttjande av individer med svag ställning på arbetsmarknaden. Idag går inte stödet till de branscher där det finns brist på arbetskraft, som exempelvis tillverkningsindustrin. Subventionerade anställningar används i högre grad av arbetsgivare inom restaurang, lokalvård, butiker, bilserviceverkstäder och taxitrafik.

Problemet, som lyfts från fackligt håll, är att Arbetsförmedlingen inte tar tillräcklig hänsyn till vad facket säger under samråden. Ett exempel är Hotell- och restaurang­facket som tidigt protesterade mot att deras bransch skapar många subventionerade anställningar men att endast ett fåtal leder vidare till osubventionerade jobb i branschen. Enda påföljden för arbetsgivaren idag är att den subventionerade anställningen dras in. De arbetsgivare som upprepat inte uppfyller överenskomna kriterier med Arbets­förmedlingen och missbrukar anställningsstöden ska inte kunna fortsätta använda sig av subventionerade anställningar. Vi menar att påföljden för ett sådant beteende måste skärpas. Statliga medel ska brukas med försiktighet.

Joakim Sandell (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-27 Granskad: 2018-11-27 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)