En socialtjänst att lita på

Motion 2020/21:3480 av Michael Anefur m.fl. (KD)

av Michael Anefur m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2020/21:3480

av Michael Anefur m.fl. (KD)

En socialtjänst att lita på

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka socialsekreterarens kompetens och ansvar och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att identifiera och implementera insatser som syftar till att stärka kvaliteten inom den sociala barn- och ungdomsvården och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nationellt kunskapscentrum för den sociala barn- och ungdomsvården och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppföljning av förverkligandet av barnkonventionen som svensk lag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-06 Granskad: 2020-10-06 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)