Statsbidrag riktade till skolan

Interpellation 2017/18:284 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Riksrevisionen presenterade nyligen sin granskning av statsbidragen som riktas till skolan.

Det finns ett stort antal statsbidrag som riktas till skolan, och trenden är att antalet statsbidrag har ökat de senaste åren. I sin granskning pekar Riksrevisionen på att systemet med en rik flora av riktade stimulansuppdrag inte fungerar som det är tänkt.

Bland de problem som lyfts fram finns att det stora antalet statsbidrag upplevs som administrativt betungande, att de försvårar långsiktigt planering och att huvudmän ofta tvingas ligga ute med pengar för att sätta i gång verksamheter. Riksrevisionen formulerar kritiken som att ”systemet inte fungerar ändamålsenligt, och i vissa fall till och med riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll.” Det är en anmärkningsvärd kritik.

I Riksrevisionens rapport finns också ett antal förslag som, menar Riksrevisionen, skulle förbättra hanteringen av statsbidragen till skolan.

Regeringen har haft höga och vällovliga ambitioner med de statsbidrag som riktats till skolan. Men Riksrevisionens utvärdering visar att regeringens arbetssätt inte fungerar väl. Sverige har inte råd med ett system för statsbidrag som riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin blir därför:

 

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att ta fram ett system med statsbidrag som inte riskerar att påverka skolutvecklingen åt fel håll?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2017-12-14 Överlämnad: 2017-12-15 Anmäld: 2017-12-18 Sista svarsdatum: 2018-01-19 Svarsdatum: 2018-02-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)