Tisdag den 13 februari 2018

Kammarens föredragningslistor 2017/18:71

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2017/18:71

Tisdagen den 13 februari 2018

Kl.

13.00

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet tisdagen den 23 januari

 

 

Meddelande om statsministerns frågestund

 

2

Torsdagen den 15 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

3

2017/18:366 av Thomas Finnborg (M)
Familjehemsplacerade barn

 

4

2017/18:367 av Marie Olsson (S)
Mora-Siljan flygplats

 

5

2017/18:371 av Emil Källström (C)
Mannaminnes framtid

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

6

2017/18:361 av Niklas Wykman (M)
Public service

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

7

2017/18:283 av Michael Svensson (M)
Lärarnas administrativa börda

 

8

2017/18:284 av Maria Stockhaus (M)
Statsbidrag riktade till skolan

 

9

2017/18:285 av Michael Svensson (M)
Mer undervisningstid

 

10

2017/18:286 av Michael Svensson (M)
Ordning och reda i klassrummet
2017/18:288 av Robert Stenkvist (SD)
Våld och hot i skolan
2017/18:300 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan

 

11

2017/18:336 av Maria Stockhaus (M)
Ersättning till skolor på lika villkor

 

 

Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

12

2017/18:278 av Christian Holm Barenfeld (M)
Väg- och järnvägsinvesteringar

 

13

2017/18:349 av Lotta Finstorp (M)
EU-trailer på hala vägar

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.