Långtidssjuka i covid-19

Interpellation 2020/21:443 av Lotta Olsson (M)

av Lotta Olsson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Covid-19 är en ny typ av virus med från början okända egenskaper. För snart ett år sedan började de drabbade komma in till våra sjukhus med en helt ny symtombild, som man från början inte visste hur man bäst skulle kunna behandla. Nu finns bättre kunskap om hur det akuta omhändertagandet ska skötas på bästa sätt, och behandlingen har blivit mer framgångsrik. Fler kan behandlas utan att bli så sjuka att det krävs intensivvård.

Nu finns dock många som varit svårt sjuka, skrivits ut från våra sjukhus eller helt enkelt varit sjuka i hemmet och blivit bättre. Men många blir inte helt friska efter det akuta skedet. Många har drabbats av så kallad långtidscovid.

Många har diffusa symtom, och många beskriver att de blir bättre för att när de sedan försöker rehabilitera sig insjukna eller bli sämre igen. Många beskriver orkeslöshet och att de, trots att det gått lång tid, inte tillfrisknar.

Hälso- och sjukvården har ännu inte agerat och tagit fram riktlinjer eller inlett systematiskt arbete för att öka kunskapen runt denna nya patientgrupp.

Nu långt efter den första pandemivågen är det viktigt att riktlinjer tas fram och att vården runt denna ”nya” patientgrupp förbättras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att den växande gruppen patienter med komplikationer och långtidssjukdom efter en covid-19-infektion ska få adekvat vård, behandling och rehabilitering?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2021-02-10 Överlämnad: 2021-02-10 Anmäld: 2021-02-11 Sista svarsdatum: 2021-03-03 Svarsdatum: 2021-05-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.