En djurskyddsproposition

Interpellation 2017/18:146 av Åsa Coenraads (M)

av Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Sedan regeringen tillträdde har frågan om en ny djurskyddslag varit föremål för diskussion vid ett flertal tillfällen. Den aviserade propositionen har dock skjutits upp gång på gång och även denna höst lyser den med sin frånvaro.

På skriftliga frågor i riksdagen och i ett flertal intervjuer har landsbygdsministern sagt att frågan bereds i Regeringskansliet. Statsrådet har även nämnt att det ska komma en proposition efter det att livsmedelsstrategin lagts på riksdagens bord. Livsmedelsstrategin debatterades och beslutades i riksdagen innan sommaren, men något besked om en ny djurskyddsproposition har ännu inte kommit.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att lämna en proposition om en ny djurskyddslag till riksdagen innan mandatperioden är över, och i så fall när?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-11-14 Överlämnad: 2017-11-15 Anmäld: 2017-11-16 Sista svarsdatum: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-05
Debatt (7 anföranden)