Den svenska rymdnäringen

Interpellation 2016/17:193 av Hans Rothenberg (M)

av Hans Rothenberg (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Nyligen träffades Europas rymdministrar inom ramen för rymdorganet Esa. Sverige valde då att satsa en mindre del av de medel som Esa pekat ut som nödvändiga för svenskt deltagande i den europeiska bärraketen Ariane, som Europa satsar på för att inte bli beroende av andra länder. Detta innebär att den rymdindustri som i dag sysselsätter 150 kvalificerade medarbetare i Trollhättan undermineras och troligtvis måste avvecklas för att flyttas utomlands. Det innebär vidare att Sverige då med kort varsel lämnar sitt 30-åriga deltagande i det gemensamma europeiska raketprogrammet och troligtvis blir orsak till kraftiga förseningar och kostnadsökningar i Europas rymdarbete. Detta kommer självklart att påverka den svenska rymdnäringen negativt.

Min fråga till närings- och innovationsminister Mikael Damberg är:

 

Hur har ministern och regeringen analyserat konsekvenserna av detta beslut?

Hur avser ministern agera för att hantera följderna av beslutet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-12-08 Överlämnad: 2016-12-09 Anmäld: 2016-12-12 Svarsdatum: 2017-01-12 Sista svarsdatum: 2017-01-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)