Böneutrop

Interpellation 2017/18:434 av Richard Jomshof (SD)

av Richard Jomshof (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Den 26 april 2013 ljöd det första böneutropet från den 32 meter höga minareten i moskén belägen i Fittja. Det var i själva verket det första böneutropet någonsin från en moské på svensk mark. Efter beslutet att tillåta böneutrop i Fittja har liknande krav framförts från andra håll, bland annat i Karlskrona, där böneutrop hördes för första gången den 17 november i fjol.

Senast ut är Växjö, där stiftelsen Växjös muslimer lämnade in en ansökan om böneutrop den 12 februari i år. Som en följd av detta har frågan åter aktualiserats, och kritiken mot ansökan i allmänhet och böneutrop i synnerhet är omfattande.

Undertecknad delar kritiken mot böneutrop, och det är min bestämda uppfattning att de inte ska vara tillåtna. Till skillnad från kristna klockringningar, vilka är en ljudsignal som är en del av vårt kulturella och historiska arv, är det muslimska böneutropet ett religiöst artikulerat budskap i form av trosbekännelsen, som bland annat syftar till att visa makt och kontroll över området.

Detta har en avgörande betydelse inte minst vad gäller religionsfrihetens rätt till frihet från religiösa budskap på offentlig plats.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson följande:

 

1. Delar ministern den kritik som förts fram mot böneutrop?

2. Kan ministern tänka sig att verka för ett förbud av böneutrop? 

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-14 Överlämnad: 2018-03-15 Anmäld: 2018-03-16 Svarsdatum: 2018-03-26 Sista svarsdatum: 2018-03-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)