Protokoll 2017/18:91 Måndagen den 26 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:91

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:423

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen

av Anette Åkesson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 april 2018.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 21 mars 2018

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

EU-dokument

COM(2018) 94 till finansutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 17 maj.

COM(2018) 147 och COM(2018) 148 till skatteutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.