Vissa utrikeshandelspolitiska frågor

Näringsutskottets betänkande 2003/04:NU12

Ärendet är avslutat

Beslutat: 6 maj 2004

Beslut

Motioner om utrikeshandelspolitiska frågor (NU12)

Riksdagen sade nej till motioner om utrikeshandelspolitiska frågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Utskottets förslag till beslut: Avslag samtliga motionsyrkanden
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Motioner om utrikeshandelspolitiska frågor (NU12)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om utrikeshandelspolitiska frågor. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003. Utskottet tycker att frihandel kan vara en stark välståndsskapande kraft för såväl de utvecklade länderna som för världens fattigaste länder. Stabila och rättvisa spelregler för ett fritt utbyte av varor och tjänster är en avgörande förutsättning för ekonomisk tillväxt och sysselsättning. När det gäller utvecklingen mot en ökande mängd bilaterala och regionala handelsavtal finns det flera positiva drivkrafter men också en viss osäkerhet om konsekvenserna för u-länderna, menar utskottet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.