Vissa skolfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 1999/2000:UbU15

Ärendet är avslutat

Beslutat: 17 maj 2000

Beslut

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

83 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Justering: 2000-04-27
Betänkande 1999/2000:UbU15

Motioner om skolfrågor (UbU15)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen avslår motioner från allmänna motionstiden 1999 om skolfrågor. Motionerna handlar om bl.a. grundskolans ansvar och omfattning, elever i behov av särskilt stöd, ämnet idrott och hälsa, undervisning om alkohol, narkotika och tobak, skolans värdegrund, åtgärder mot mobbning, elevvård, skolans arbetsmiljö, betyg och gymnasieskolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2000-05-11
4

Beslut

Beslut: 2000-05-17

Protokoll med beslut