Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2018/19:AU13

Planerat beslutsdatum: 18 juni 2019

Nästa händelse: Beredning 28 maj 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-28
Justering: 2019-06-13
Trycklov: 2019-06-13
Betänkande 2018/19:AU13
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-14
Debatt i kammaren: 2019-06-17
4

Beslut

Beslut: 2019-06-18