Planerat tekniskt arbete

Under måndag eftermiddag pågår ett planerat tekniskt arbete som innebär att det inte går att använda eller nå riksdagens webbplatser under en kortare stund. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU16

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 24 mars 2021

Nästa händelse: Justering 11 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat