Protokoll 2020/21:99 Onsdagen den 24 mars

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:99

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 3 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:
Interpellation 2020/21:

581
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:581 Åtgärder mot könsstympning i utrikespolitiken
av Amineh Kakabaveh (-)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 april 2021.
Skälet till dröjsmålet är resa.
Stockholm den 22 mars 2021
Utrikesdepartementet
Per Olsson Fridh (MP)
Enligt uppdrag
Anna Hammargren
Expeditionschef
Interpellation 2020/21:584
Till riksdagen
Interpellation 2020/21:584 Importmoms
av Lars Beckman (M)
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 20 april 2021.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang.
Stockholm den 23 mars 2021
Finansdepartementet
Magdalena

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.