Stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU7

Ärendet är avslutat

Beslutat: 3 februari 2021

Beslut

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)

Riksdagen sa nej till cirka 140 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om stöd till personer med funktionshinder. Detta med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd och hjälpmedel.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

36 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-15
Justering: 2021-01-14
Trycklov: 2021-01-21
Reservationer 33
Betänkande 2020/21:SoU7

Alla beredningar i utskottet

2020-12-15, 2020-11-26, 2020-11-19

Nej till motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 140 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om stöd till personer med funktionshinder. Detta med hänvisning till att utredningar och arbete redan pågår i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om rättigheter och levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning, stöd och hjälpmedel.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2021-02-02
Debatt i kammaren: 2021-02-03
4

Beslut

Beslut: 2021-02-03
23 förslagspunkter, 18 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 februari 2021

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 57.

Reservation 1 (C)

2. Delaktighet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 42 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 56.

Reservation 2 (SD, KD)
Reservation 3 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 37 5 13 294


3. Våld mot personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 62 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 19.

Reservation 4 (SD, KD)

4. Bemötande av personer med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 17 och 18.

Reservation 5 (KD)

5. Äldre med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 59.

Reservation 6 (C)

6. Barn med funktionsnedsättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 7 (KD)

7. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 13.

Reservation 8 (V, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (V, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 0 4 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 48 7 0 294


8. Tillsyn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:1917 av Magnus Manhammar (S).

9. LSS och grundläggande behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 16, 17 och 28,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2 och

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 12.

Reservation 9 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 42 13 0 294


10. Övriga frågor om LSS och assistansersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 9,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 13 och 15,

2020/21:2195 av Sultan Kayhan m.fl. (S),

2020/21:2232 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2020/21:2785 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 5, 8 och 30 samt

2020/21:3589 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M).

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 1 0 3 23
KD 0 0 3 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 39 10 6 294


11. Ersättningssystem för assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 9 och 10 samt

2020/21:3543 av Ebba Busch m.fl. (KD) yrkande 11.

Reservation 13 (SD)
Reservation 14 (KD)

12. Stöd till anhöriga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 68,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 20 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 24.

Reservation 15 (SD, KD)

13. Habiliteringsersättning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkandena 7 och 8,

2020/21:1806 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2784 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M),

2020/21:2786 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) och

2020/21:2955 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 9.

Reservation 16 (C)
Reservation 17 (V)

14. Daglig verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 23 och

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 25.

Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (KD)

15. Utförande av personlig assistans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1832 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 69 och

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 21 och 44.

Reservation 20 (SD)

16. Ledsagarservice och ledsagning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1423 av Arman Teimouri (L) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

17. Kontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 57-60,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 12, 13 och 15 samt

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 21.

Reservation 23 (SD)
Reservation 24 (KD)

18. Tillståndsprövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:3500 av Camilla Brodin m.fl. (KD) yrkande 20.

Reservation 25 (KD)

19. Hjälpmedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:422 av Per Lodenius (C),

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 29,

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkandena 21-23 och

2020/21:3637 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP) yrkandena 58 och 59.

Reservation 26 (SD)
Reservation 27 (KD)

20. Stöd till fritidsaktiviteter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:167 av Maj Karlsson m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:2032 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkandena 30 och 32 samt

2020/21:3432 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 28 (SD)
Reservation 29 (C, L)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (C, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 11 0 0 59
SD 0 0 10 52
C 0 5 0 26
V 0 0 4 23
KD 0 0 3 19
L 0 3 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 30 8 17 294


21. Handlingsplan för fysisk aktivitet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2020/21:2996 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 28.

Reservation 32 (KD)

22. Funktionshindersorganisationer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:2017 av Alexandra Völker (S) yrkande 3 och

2020/21:2953 av Sofia Nilsson m.fl. (C) yrkande 60.

Reservation 33 (C)

23. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.