Protokoll 2020/21:75 Onsdagen den 3 februari

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:75

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 januari justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Ann-Sofie Lifvenhage (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och

att Helena Bouveng (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Josefin Malmqvist som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och Ann-Sofie Lifvenhage som suppleant i arbetsmarknadsutskottet.

Förste vice talmannen förklarade valda till

ledamot i arbetsmarknadsutskottet 

Josefin Malmqvist (M)

suppleant i arbetsmarknadsutskottet

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

§ 4  Anmälan om vice ordförande i

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.