Stärkt integritet i idrottens antidopningsarbete

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 juni 2022

Beslut

Stärkt integritet inom idrottens arbete mot dopning (KrU10)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya regler för behandling av personuppgifter i idrottens arbete mot dopning. Förslagen innebär att det införs en ny lag som reglerar behandlingen av personuppgifter i det arbete som utförs på grund av världsantidopningskoden. Syftet är att göra det möjligt att behandla vissa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, och att skydda enskilda idrottsutövare gentemot kränkningar av personlig integritet.

Den nya lagen ska börja gälla från 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-05-31

Stärkt integritet inom idrottens arbete mot dopning (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya regler för behandling av personuppgifter i idrottens arbete mot dopning. Förslagen innebär att det införs en ny lag som reglerar behandlingen av personuppgifter i det arbete som utförs på grund av världsantidopningskoden. Syftet är att göra det möjligt att behandla vissa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt, och att skydda enskilda idrottsutövare gentemot kränkningar av personlig integritet.

Den nya lagen ska börja gälla från 1 augusti 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.