Socialtjänst- och barnfrågor

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU24

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 25 mars 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

146 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-04-22
Justering: 2021-05-06
Trycklov: 2021-05-17
Betänkande 2020/21:SoU24

Alla beredningar i utskottet

2021-04-22, 2021-03-25
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer