Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU29

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2019

Beslut

Banker ska erbjuda kontantservice (FiU29)

Det ska finnas fler bankomater i Sverige (FiU29)

Regeringen vill att banker ska se till
att det finns flera bankomater i hela Sverige.
Då blir det enklare för den som vill
betala för varor och tjänster
med mynt och sedlar.

Bankerna ska också ordna så att det finns
flera ställen där företagare kan lämna in
de mynt och sedlar de har tjänat under dagen
till banken.

Post- och telestyrelsen ska se till
att bankerna följer de nya reglerna.
Om bankerna inte gör det
så kan Finansinspektionen kräva
att banken betalar en straffavgift.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag
på lagändringar.

Några ändringar ska börja gälla den 1 januari 2020
och några ska börja gälla 21 januari 2021.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt.

Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-11-14

Banker ska erbjuda kontantservice (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till bankomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt.

Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.