Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Finansutskottets bet 2019/20:FiU29

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 28 november 2019

Nästa händelse: Bordläggning 27 november 2019

Ärendets gång

1

Förslag

8 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-21
Reservationer 1
bet 2019/20:FiU29

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-11-07

Förslagspunkter

1. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:23.

2. Utökade möjligheter att sätta in och ta ut kontanter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:412 av Solveig Zander (C),

2019/20:834 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:1854 av Sanne Lennström (S),

2019/20:1892 av Lars Beckman (M),

2019/20:2041 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:23.

2. Utökade möjligheter att sätta in och ta ut kontanter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:412 av Solveig Zander (C),

2019/20:834 av Sten Bergheden (M),

2019/20:1371 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S),

2019/20:1854 av Sanne Lennström (S),

2019/20:1892 av Lars Beckman (M),

2019/20:2041 av Saila Quicklund (M),

2019/20:2176 av Lotta Finstorp (M) och

2019/20:3390 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)