Skärpt kontroll över explosiva varor

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 juni 2021

Beslut

Ändrade regler för brandfarliga och explosiva varor (FöU9)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Syftet med ändringarna är minska den illegala användningen av sådana varor.

Ändringarna innebär bland annat att alla som hanterar explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten och fler ska lämplighetsprövas när tillstånd söks. Giltighetstiden för vissa tillstånd blir kortare och det blir även lättare att återkalla tillstånd.

Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-05-06

Ändrade regler för brandfarliga och explosiva varor (FöU9)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Syftet med ändringarna är minska den illegala användningen av sådana varor.

Ändringarna innebär bland annat att alla som hanterar explosiva varor ska anmälas till tillståndsmyndigheten och fler ska lämplighetsprövas när tillstånd söks. Giltighetstiden för vissa tillstånd blir kortare och det blir även lättare att återkalla tillstånd.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.