Några ändringar i vapenlagen

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU26

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 maj 2015

Beslut

Regeringen bör arbeta för att vapen ska gå att spåra inom EU (JuU26)

Dagens krav på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra länder kommer framöver bara att gälla för införsel av vapen från länder som inte är med EU. Polisen kommer att få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen eller tillhörande föreskrifter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Att kravet på märkning av vapen som handlas inom EU tas bort kan göra det svårare att bekämpa olagliga vapen. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om att ta initiativ till åtgärder inom EU för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med i EU. Riksdagen uppmanade också regeringen att

  • se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister
  • se till att det införs ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för vapenhandlare att redogöra för varaktig in- och utförsel av vapen till och från landet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkande om initiativ till åtgärder inom EU för att skapa spårbarhet för vapen som det handlas med inom EU. Bifall till motionsyrkande om att det införs ett digitalt vapenhandlarregister som är integrerat med polisens vapenregister. Bifall till motionsyrkande om att det införs ett digitaliserat arkivsystem för vapendeklarationer i syfte att underlätta för vapenhandlare att deklarera permanent in- och utförsel av vapen till och från landet.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Regeringen bör arbeta för att vapen ska gå att spåra inom EU (JuU26)

Dagens krav på märkning av vapen som förs in i Sverige från andra länder kommer framöver bara att gälla för införsel av vapen från länder som inte är med EU. Polisen kommer att få ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt vapenlagen eller tillhörande föreskrifter. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2015. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Att kravet på märkning av vapen som handlas inom EU tas bort kan göra det svårare att bekämpa olagliga vapen. Justitieutskottet vill därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att ta initiativ till åtgärder inom EU för att göra det lättare att spåra vapen som det handlas med i EU. Justitieutskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att

  • se till att det införs ett digitalt vapenhandlarregister i Sverige som är integrerat med polisens vapenregister
  • se till att det införs ett digitalt arkiv för vapendeklarationer som ska underlätta för vapenhandlare att redogöra för varaktig in- och utförsel av vapen till och från landet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.