Protokoll 2014/15:104 Onsdagen den 27 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2014/15:104

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 6 och 7 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Andre vice talmannen meddelade att Anna-Karin Hatt (C) avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:605

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:605 Den småskaliga vattenkraften

av Annika Qarlsson (C)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015. Klimat- och miljöministern har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 26 maj 2015

Miljö- och energidepartementet

Åsa Romson (MP)

Enligt uppdrag

Lena Ingvarsson

Expeditions-

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.