Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

Försvarsutskottets betänkande 2020/21:FöU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 februari 2021

Beslut

Regeringen bör underlätta för reservofficerare att få tjänstledigt (FöU8)

Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten. Det anser riksdagen, som riktade ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Tillkännagivandet gjordes när riksdagen behandlade ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om personalförsörjning, veteranfrågor, miljöfrågor och militär övningsverksamhet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till ett motionsyrkande med tillkännagivande till regeringen om reservofficerares rätt till tjänstledighet. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-01-14, 2021-01-21

Regeringen bör underlätta för reservofficerare att få tjänstledigt (FöU8)

Regeringen bör vidta åtgärder för att underlätta och stärka reservofficerares rätt till tjänstledighet från sina ordinarie arbeten för att kunna tjänstgöra inom Försvarsmakten. Det anser försvarsutskottet, som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Förslaget om tillkännagivande lades fram när försvarsutskottet behandlade ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag, som bland annat handlar om personalförsörjning, veteranfrågor, miljöfrågor och militär övningsverksamhet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.