Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2018/19:UbU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 2 maj 2019

Beslut

Nej till motioner om lärare och elever (UbU9)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om frågor som rör lärare och elever. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, så som att minska administrationen för lärare och skolledare samt att inrätta fler karriärtjänster för lärare som vill göra karriär utan att lämna undervisningen. Vidare finns motioner om att ändra reglerna för lärarlegitimationen och om att förstärka elevhälsan i skolan.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-03-14
Justering: 2019-04-04
Trycklov: 2019-04-08
Reservationer 51
Betänkande 2018/19:UbU9

Alla beredningar i utskottet

2019-03-14, 2019-03-07

Nej till motioner om lärare och elever (UbU9)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om frågor som rör lärare och elever. Anledningen är bland annat att arbete redan pågår eller att åtgärder redan är gjorda.

Motionerna handlar exempelvis om läraryrket, så som att minska administrationen för lärare och skolledare samt att inrätta fler karriärtjänster för lärare som vill göra karriär utan att lämna undervisningen. Vidare finns motioner om att ändra reglerna för lärarlegitimationen och om att förstärka elevhälsan i skolan.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-04-24
Debatt i kammaren: 2019-04-25
4

Beslut

Beslut: 2019-05-02
24 förslagspunkter, 19 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 2 maj 2019

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lärarnas administration

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 18,

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 6 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 11-13 och 25.

Reservation 1 (SD)
Reservation 2 (V)
Reservation 3 (KD)

2. Nationella riktlinjer

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 96.

Reservation 4 (M, KD)

3. Lärarassistenter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1541 av Lotta Olsson (M),

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 12,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 10 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 16.

Reservation 5 (M)
Reservation 6 (C)
Reservation 7 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 62 1 7
SD 58 0 0 4
C 0 0 29 2
V 26 0 0 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 202 62 50 35


4. Karriärstegsreformen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 1,

2018/19:2046 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 3,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 11 och

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 10.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (C)
Reservation 10 (V)
Reservation 11 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 58 0 0 4
C 0 0 29 2
V 0 26 0 2
KD 20 0 0 2
L 0 0 15 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 181 26 107 35


5. Karriärtjänster i utanförskapsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 88 och

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 12 (M, KD)

6. Introduktionsperioden för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 6.

Reservation 13 (M)

7. Legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:2046 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2018/19:2578 av Ida Drougge (M) och

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 17.

Reservation 14 (M)
Reservation 15 (L)

8. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD),

2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 4,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 2, 3, 31 och 39,

2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD) yrkande 3,

2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 5,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 20,

2018/19:1403 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 3,

2018/19:1532 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2018/19:1540 av Lotta Olsson (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 43,

2018/19:2117 av Åsa Westlund (S) yrkande 2,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 13,

2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkande 4,

2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 5,

2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 1,

2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkandena 4, 12, 13 och 19,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkandena 11 och 15 samt

2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 14.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (C)
Reservation 19 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 18 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 0 0 63 7
SD 0 0 58 4
C 0 29 0 2
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 138 29 147 35


9. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:355 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 12,

2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD) yrkande 21,

2018/19:939 av Karin Enström (M),

2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 44,

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 12 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 17.

Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (KD)
Reservation 22 (L)

10. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:359 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) yrkande 10,

2018/19:507 av Joar Forssell (L),

2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 10,

2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkande 16,

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 4,

2018/19:1993 av Hans Hoff (S),

2018/19:2178 av Saila Quicklund (M),

2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21,

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 7,

2018/19:2344 av Magnus Ek (C),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 6,

2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 8,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 35 och

2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD) yrkande 54.

Reservation 23 (M)
Reservation 24 (SD)
Reservation 25 (C)
Reservation 26 (V)
Reservation 27 (KD)
Reservation 28 (L)

11. Idrott och hälsa m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 28,

2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkandena 7-9,

2018/19:1950 av Ulrika Heindorff (M),

2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S),

2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) yrkande 8,

2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2018/19:2345 av Magnus Ek (C),

2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP) yrkande 7 och

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 36.

Reservation 29 (SD)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 63 0 0 7
SD 0 58 0 4
C 29 0 0 2
V 0 0 26 2
KD 0 0 20 2
L 15 0 0 4
MP 12 0 0 4
- 0 0 0 1
Totalt 210 58 46 35


12. Elevers frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkande 1,

2018/19:1652 av Marta Obminska (M) och

2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 32 (M)

13. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 11 och 20,

2018/19:1403 av Annika Hirvonen Falk (MP) yrkandena 1 och 4,

2018/19:1673 av Marta Obminska (M),

2018/19:2117 av Åsa Westlund (S) yrkandena 1 och 3,

2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP) yrkandena 1, 2, 4 och 5 samt

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.

Reservation 33 (SD)
Reservation 34 (KD)

14. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:219 av Jörgen Grubb (SD),

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 21 och 25,

2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 17 och 18,

2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M) yrkande 3,

2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 24,

2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C) yrkande 16,

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 24,

2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 21,

2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 11 och

2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkandena 12 och 14.

Reservation 35 (M)
Reservation 36 (SD)
Reservation 37 (C)
Reservation 38 (V)
Reservation 39 (KD)
Reservation 40 (L)

15. Undervisningstid för nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 84.

Reservation 41 (M, SD, KD)

16. Timplan för nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 87.

Reservation 42 (M, KD)

17. Förberedelseklassen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L) yrkande 86.

Reservation 43 (M, C, KD, L)

18. Rätt till utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 35.

Reservation 44 (M, SD)

19. Elevers inflytande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 5 och 8-10 samt

2018/19:2046 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 45 (V)
Reservation 46 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 46 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 91 0 0 9
M 63 0 0 7
SD 58 0 0 4
C 29 0 0 2
V 0 0 26 2
KD 20 0 0 2
L 0 15 0 4
MP 11 0 0 5
- 0 0 0 1
Totalt 272 15 26 36


20. Begreppet särskola

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:1627 av Gustaf Lantz (S),

2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 13 och

2018/19:2679 av Gustaf Lantz (S).

Reservation 47 (L)

21. Skolmåltider

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkandena 35 och 36,

2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. (M) och

2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) yrkandena 2 och 5.

Reservation 48 (SD)

22. Enhetlig klädsel i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 45.

Reservation 49 (SD)

23. Skolskjuts

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD) yrkande 29.

Reservation 50 (KD)

24. Karensavdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 3,

2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9 och

2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 7.

Reservation 51 (SD)