Lärare och elever

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU19

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 april 2018

Beslut

Skärpta regler för studiero och mer kunskap om språkundervisning behövs (UbU19)

Det behövs skärpta regler för trygghet och studiero i skolan och mer kunskap om undantaget från språkundervisning för vissa lärare. Det anser riksdagen som riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • se över och skärpa skollagen så att möjligheterna att tillfälligt flytta och permanent omplacera elever ökar samt göra insatser som gör det lättare för skolor att använda sig av disciplinära åtgärder
  • ta fram ett kunskapsunderlag som klargör varför lärare som saknar lärarlegitimation och har en utländsk lärarutbildning inte får bedriva språkundervisning samt en konsekvensanalys för vad det skulle innebära om dessa lärare också bedrev språkundervisning.

Riksdagen sa också nej till ett 130-tal förslag i motioner om lärare och elever. Motionerna handlar bland annat om läraryrket, legitimation, fortbildning och skolledare.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet avstyrker motionerna. Utskottet föreslår med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen två tillkännagivanden till regeringen. Regeringen ska låta utreda regelverket gällande trygghet och studiero i skolan med inriktning mot en skärpning av skollagen och se till att det in-formeras om och vidtas lämpliga insatser för att un-derlätta tillämpningen av det aktuella regelverket bland lärare, rektorer och huvudmän. Regeringen ska ta fram kunskapsunderlag och göra en konsekvensanalys i fråga om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

67 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-03-20
Justering: 2018-03-27
Trycklov: 2018-03-28
Reservationer 48
Betänkande 2017/18:UbU19

Alla beredningar i utskottet

2018-03-20, 2018-03-06

Skärpta regler för studiero och mer kunskap om språkundervisning behövs (UbU19)

Det behövs skärpta regler för trygghet och studiero i skolan och mer kunskap om undantaget från språkundervisning för vissa lärare. Det anser utbildningsutskottet som föreslår att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Regeringen borde

  • se över och skärpa skollagen så att möjligheterna att tillfälligt flytta och permanent omplacera elever ökar samt göra insatser som gör det lättare för skolor att använda sig av disciplinära åtgärder
  • ta fram ett kunskapsunderlag som klargör varför lärare som saknar lärarlegitimation och har en utländsk lärarutbildning inte får bedriva språkundervisning samt en konsekvensanalys för vad det skulle innebära om dessa lärare också bedrev språkundervisning.

Utbildningsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till ett 130-tal förslag i motioner om lärare och elever. Motionerna handlar bland annat om läraryrket, legitimation, fortbildning och skolledare.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-04-11
Debatt i kammaren: 2018-04-12
4

Beslut

Beslut: 2018-04-18
18 förslagspunkter, 10 acklamationer, 8 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 18 april 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Minskad administration för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1423 av Christian Holm Barenfeld och Åsa Coenraads (båda M) yrkande 3,

2017/18:2725 av Lotta Olsson (M),

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 11-13, 25 och 53 samt

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 5 och 6.

Reservation 1 (M)
Reservation 2 (C)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 0 13 3
- 4 0 0 4
Totalt 188 73 31 57


2. Karriärtjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:157 av Said Abdu (L) yrkande 2,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 19,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 3.

Reservation 4 (M)
Reservation 5 (C)
Reservation 6 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 18 0 3
L 15 0 0 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 183 18 91 57


3. Introduktionsperioden för lärare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3353 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 7 (M)

4. Legitimation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:523 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 2,

2017/18:844 av Hanna Westerén (S),

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 10,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 22 och

2017/18:3587 av Tina Acketoft m.fl. (L) yrkande 9.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (SD)
Reservation 10 (L)

5. Fortbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:831 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 8,

2017/18:16 av Robert Stenkvist (SD),

2017/18:1033 av Annika Eclund (KD) yrkande 2,

2017/18:1826 av Ann-Christin Ahlberg (S),

2017/18:2146 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 2,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 10 och 21,

2017/18:2396 av Stina Bergström och Emma Nohrén (båda MP),

2017/18:2486 av Marta Obminska (M),

2017/18:2613 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2,

2017/18:2726 av Lotta Olsson (M),

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 7,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 5,

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 6 och 15,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 4,

2017/18:3683 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 25 och 26,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 30 och 42,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkandena 2, 9, 41 och 42 samt

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 21.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 15 (KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 0 0 33 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 0 4 4
Totalt 133 13 146 57


6. Skolledare

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:128 av Roger Haddad (L),

2017/18:186 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2,

2017/18:905 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 2,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 12,

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 6,

2017/18:3359 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 6 och 7 samt

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 18 och 20.

Reservation 16 (M)
Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (L)
Reservation 19 (KD)

7. Studie- och yrkesvägledning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:703 av Pia Nilsson (S),

2017/18:1998 av Sten Bergheden (M) yrkande 2,

2017/18:2283 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1,

2017/18:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkandena 1 och 3,

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 12 och

2017/18:3789 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 20.

Reservation 20 (M)
Reservation 21 (C)

8. Arbets- och skolmiljö

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:256 av Solveig Zander (C),

2017/18:260 av Staffan Danielsson (C),

2017/18:1405 av Åsa Westlund (S),

2017/18:1686 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3,

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 8 och 22,

2017/18:2341 av Daniel Riazat m.fl. (V) yrkande 3,

2017/18:2899 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 8,

2017/18:3375 av Runar Filper (SD),

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 26,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 32 och 33 samt

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 25 och 26.

Reservation 22 (M)
Reservation 23 (C)
Reservation 24 (V)
Reservation 25 (L)
Reservation 26 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 23 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 4 0 0 4
Totalt 155 18 119 57


9. Inventering av den fysiska skolmiljön

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 31.

Reservation 27 (SD, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 27 (SD, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 0 13 0 3
- 0 4 0 4
Totalt 242 50 0 57


10. Elevhälsa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:208 av Bengt Eliasson (L),

2017/18:868 av Anna Wallentheim och Yasmine Larsson (båda S),

2017/18:1848 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 17,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkande 30,

2017/18:2071 av Markus Wiechel (SD) yrkande 10,

2017/18:2172 av Catharina Bråkenhielm (S),

2017/18:2339 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 5,

2017/18:2505 av Ann-Britt Åsebol (M),

2017/18:2742 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3141 av Saila Quicklund (M),

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 1,

2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 63 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 47.

Reservation 28 (M)
Reservation 29 (C)
Reservation 30 (V)
Reservation 31 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 29 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 0 73 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 13 0 0 3
- 4 0 0 4
Totalt 168 18 106 57


11. Idrott och fysisk aktivitet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 30,

2017/18:1730 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:1835 av Mathias Tegnér (S),

2017/18:1926 av Bengt Eliasson m.fl. (L) yrkande 4,

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkande 36,

2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 21 och

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 46.

Reservation 32 (SD)
Reservation 33 (C)
Reservation 34 (L)
Reservation 35 (KD)

12. Elevers frånvaro

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:2434 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:2475 av Marta Obminska (M),

2017/18:3355 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 3 och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 34.

Reservation 36 (M)
Reservation 37 (SD)

13. Elever med särskilda behov

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:209 av Bengt Eliasson (L),

2017/18:803 av Hillevi Larsson (S),

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 11,

2017/18:1302 av Thomas Finnborg (M),

2017/18:2212 av Åsa Westlund (S),

2017/18:2222 av Åsa Westlund (S),

2017/18:2481 av Marta Obminska (M) och

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 38 (SD)
Reservation 39 (KD)

14. Nyanlända elever

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkandena 23, 27 och 28,

2017/18:1937 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) yrkandena 22 och 23,

2017/18:2815 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 21,

2017/18:2818 av Fredrik Malm m.fl. (L) yrkande 13,

2017/18:2821 av Stefan Jakobsson (SD),

2017/18:3601 av Annika Eclund m.fl. (KD) yrkandena 22 och 24 samt

2017/18:3759 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C) yrkande 29.

Reservation 40 (SD)
Reservation 41 (C)
Reservation 42 (V)
Reservation 43 (L)
Reservation 44 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 40 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 73 0 0 10
SD 0 33 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 0 18 4
V 0 0 18 3
L 0 0 15 4
KD 0 0 13 3
- 0 4 0 4
Totalt 191 37 64 57


15. Förlängd skolplikt och timplan för nyanlända

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3040 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 2 och 3.

Reservation 45 (M, C, L, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 45 (M, C, L, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 0 73 0 10
SD 33 0 0 9
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 18 0 0 3
L 0 15 0 4
KD 0 13 0 3
- 3 0 1 4
Totalt 172 119 1 57


16. Övriga frågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:426 av Christina Örnebjär (L),

2017/18:523 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 1,

2017/18:1062 av Stefan Jakobsson m.fl. (SD) yrkande 38,

2017/18:2855 av Rickard Nordin (C) och

2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 32.

Reservation 46 (M)
Reservation 47 (SD)
Reservation 48 (L)

17. Trygghet och studiero i skolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska låta utreda regelverket gällande trygghet och studiero i skolan med inriktning mot en skärpning av skollagen och se till att det informeras om och vidtas lämpliga insatser för att underlätta tillämpningen av det aktuella regelverket bland lärare, rektorer och huvudmän och tillkännager detta för regeringen.


18. Kunskapsunderlag och konsekvensanalys i fråga om användandet av kvalificerade lärare med utländsk utbildning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska ta fram kunskapsunderlag och göra en konsekvensanalys i fråga om användandet av kvalificerade lärare med utländsk lärarutbildning utan lärarlegitimation för viss undervisning i skolan och tillkännager detta för regeringen.