Protokoll 2017/18:100 Onsdagen den 18 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:100

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Tredje vice talmannen anmälde att

Linus Sköld (S) inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt (S) under tiden för hennes ledighet den 16 april–3 juni.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Linus Sköld som suppleant i skatteutskottet och i näringsutskottet under Hannah Bergstedts ledighet.
Tredje vice talmannen förklarade vald

under tiden den 18 april–3 juni till
suppleant i skatteutskottet 
Linus Sköld (S)
suppleant i näringsutskottet 
Linus Sköld (S)

§ 4  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner

2017/18:213 till skatteutskottet
2017/18:235

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.