Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 november 2019

Beslut

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ett lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Förslaget innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Förändringen i aktiebolagslagen medför att aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Enligt riksdagen främjar förslaget företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Lagändringen börjar gälla 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-14
Justering: 2019-11-21
Trycklov: 2019-11-22
Reservationer 3
Betänkande 2019/20:CU5

Alla beredningar i utskottet

2019-11-14, 2019-11-05

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag (CU5)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ett lägre kapitalkrav för privata aktiebolag. Förslaget innebär att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag sänks från 50 000 kronor till 25 000 kronor.

Förändringen i aktiebolagslagen medför att aktiebolagsformen blir mer tillgänglig för den som driver eller vill starta ett företag. Enligt utskottet främjar förslaget företagande, särskilt inom tjänstesektorn där många företag har ett lägre kapitalbehov än i andra sektorer.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Lagändringen föreslås börja gälla 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-27
Debatt i kammaren: 2019-11-28
4

Beslut

Beslut: 2019-11-28
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 28 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:21 och avslår motion

2019/20:3406 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 63 0 0 7
SD 61 0 0 1
C 30 0 0 1
V 0 27 0 0
KD 21 0 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 299 28 0 22


2. Lagstiftningens framtida utformning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:609 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 9 och 10,

2019/20:3407 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) och

2019/20:3409 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M).

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 92 0 0 8
M 1 62 0 7
SD 0 61 0 1
C 30 0 0 1
V 2 0 25 0
KD 0 21 0 1
L 18 0 0 1
MP 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 157 144 26 22