Jordbrukspolitik m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2003/04:MJU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 mars 2004

Beslut

Utredning om odling av hampa (MJU10)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att godkänna odling av hampa för energi-, fiber- och proteinändamål inom eller utanför EU:s stödsystem. I Sverige begränsas i dag odlingen av hampa med hänvisning till folkhälsan och till att det går att dölja illegal odling av hampa, med hög halt av THC, inne i odlingar av industrihampa. THC är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Riksdagen sade också nej till motioner om jordbrukspolitik. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Utskottets förslag till beslut: Utskottsinitiativ med tillkännagivande om odling av industrihampa. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottet

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2004-02-03
Justering: 2004-03-09
Betänkande publicerat: 2004-03-12
Trycklov: 2004-03-12
Reservationer 27
Betänkande 2003/04:MJU10

Alla beredningar i utskottet

2004-02-03, 2004-01-29

Utredning om odling av hampa (MJU10)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att godkänna odling av hampa för energi-, fiber- och proteinändamål inom eller utanför EU:s stödsystem. I Sverige begränsas i dag odlingen av hampa med hänvisning till folkhälsan och till att det går att dölja illegal odling av hampa, med hög halt av THC, inne i odlingar av industrihampa. THC är den dominerande psykoaktiva komponenten i cannabis. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till motioner om jordbrukspolitik. Motionerna lämnades in under den allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-03-24
4

Beslut

Beslut: 2004-03-25
30 förslagspunkter, 27 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Svensk hållning i WTO-förhandlingarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ424 yrkande 13, 2003/04:MJ399 yrkande 21 och 2003/04:MJ432 yrkande 2.

Reservation 1 (kd)
Reservation 2 (fp)

2. Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 13, 2002/03:L247 yrkande 7, 2002/03:U324 yrkande 7 i denna del, 2002/03:MJ268 yrkande 1, 2002/03:MJ338, 2002/03:MJ422 yrkandena 2, 3 och 13, 2002/03:MJ487 yrkandena 3 och 35, 2002/03:N266 yrkande 9, 2003/04:K416 yrkande 40, 2003/04:L353 yrkande 8, 2003/04:U351 yrkande 7, 2003/04:MJ244 yrkande 1, 2003/04:MJ285 yrkande 1, 2003/04:MJ333 yrkande 2, 2003/04:MJ345, 2003/04:MJ374 yrkandena 1-7, 2003/04:MJ399 yrkande 2, 2003/04:MJ411 yrkande 4, 2003/04:MJ431 yrkandena 2-4, det senare i denna del, och 20, 2003/04:MJ432 yrkandena 1 och 3, 2003/04:MJ435 yrkande 2 och 2003/04:MJ473 yrkande 1.

Reservation 3 (fp)

3. Konsekvensanalys av jordbruksnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ424 yrkande 2, 2003/04:MJ333 yrkandena 3 och 4, 2003/04:MJ399 yrkande 3 och 2003/04:MJ474 yrkande 18.

Reservation 4 (kd)
Reservation 5 (c)

4. Inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ268 yrkande 2, 2002/03:MJ424 yrkande 1, 2002/03:MJ487 yrkande 1, 2003/04:MJ399 yrkande 1 och 2003/04:N330 yrkande 9.

Reservation 6 (kd)

5. Konkurrensvillkor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ268 yrkande 10, 2002/03:MJ296, 2002/03:MJ356 yrkandena 1 och 2, 2002/03:MJ411 yrkande 1, 2002/03:MJ422 yrkande 17, 2002/03:MJ424 yrkande 4, 2002/03:MJ429 yrkande 1, 2002/03:N307 yrkande 11, 2002/03:N340 yrkande 5, 2003/04:MJ431 yrkande 12, 2003/04:MJ435 yrkande 1 och 2003/04:MJ476 yrkande 1.

Reservation 7 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m039016
c01408
fp035013
kd02508
v200010
mp10007
-0000
Totalt144113092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

6. Villkoren för det svenska jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ206 yrkande 1.

Reservation 8 (c, kd)

7. Fågelnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ312, 2003/04:MJ320, 2003/04:MJ362, 2003/04:MJ403 yrkande 1 och 2003/04:MJ454.

Reservation 9 (m, c, kd)

8. Småskaliga slakterier m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ335 yrkande 2, 2003/04:MJ367 yrkandena 2 och 4 och 2003/04:MJ399 yrkande 20.

Reservation 10 (fp, kd)
Reservation 11 (v, mp)

9. Småskalig livsmedelsproduktion

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ429 yrkande 3, 2003/04:MJ335 yrkande 4 och 2003/04:N328 yrkande 19.

Reservation 12 (c, kd)
Reservation 13 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 13 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c00148
fp350013
kd11238
v020010
mp01007
-0000
Totalt189313792

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

10. Odling av industrihampa

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om odling av industrihampa.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om odling av industrihampa.

11. Regler för arealuttag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ216 yrkandena 1 och 2.

12. Regional fördelning av mjölkkvoter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ294.

13. Bidrag till djurtransporter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:U324 yrkande 7 i denna del.

14. Ekologisk produktion m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ263 yrkande 1, 2002/03:MJ268 yrkande 3, 2003/04:MJ326 yrkande 2, 2003/04:MJ399 yrkande 27, 2003/04:MJ435 yrkande 6 och 2003/04:N335 yrkande 2.

Reservation 14 (m)
Reservation 15 (kd)
Reservation 16 (v)
Reservation 17 (mp)

15. Generationsväxling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ346 och 2003/04:MJ399 yrkande 24.

Reservation 18 (c, kd)

16. Fäbodar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ303 yrkandena 1 och 2.

17. Öppet skärgårdslandskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ419.

18. Miljöstödens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ263, 2003/04:MJ399 yrkande 18 och 2003/04:MJ423 yrkande 3.

Reservation 19 (mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 19 (mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1140030
m390016
c14008
fp350013
kd25008
v200010
mp01007
-0000
Totalt24710092

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

19. Vallstöd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ399 yrkande 25 och 2003/04:MJ431 yrkandena 4 i denna del och 11.

20. Jordbruk i Östersjöregionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ464 yrkande 1.

21. Miljömål för jordbruket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ431 yrkande 10.

Reservation 20 (fp)

22. Återföring av slam och rötrester

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ399 yrkande 30.

Reservation 21 (kd)

23. Stödområdesindelning i Västernorrlands län

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ209.

24. Jordbruket i norra Sverige

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ349, 2003/04:MJ244 yrkande 2, 2003/04:MJ325, 2003/04:MJ358 yrkande 1 och 2003/04:MJ399 yrkande 12.

Reservation 22 (kd)

25. Stöd till det fjällnära området

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:MJ285 yrkande 2 och 2003/04:MJ335 yrkande 1.

Reservation 23 (v, mp)

26. Miljömärkning och priser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ263 yrkandena 4 och 5.

Reservation 24 (v)

27. Jordbruksadministration m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ424 yrkande 5, 2002/03:MJ432 yrkande 10, 2002/03:MJ487 yrkande 32 och 2003/04:MJ399 yrkande 6.

Reservation 25 (kd)

28. Jämställdhetsperspektiv i jordbrukspolitiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:MJ431 yrkande 21.

Reservation 26 (fp)

29. Stöd för trädgårdsodling

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk347 yrkande 4.

Reservation 27 (kd)

30. Fritidsodling m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ401, 2002/03:MJ469 yrkande 2, 2002/03:MJ471 och 2003/04:MJ338.