Jakt och viltvård

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 mars 2012

Beslut

Riksdagen vill ompröva ändring av fjälljakt (MJU13)

Riksdagen vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. De tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de personer som bor i Sverige. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen. Syftet ska vara att återgå till de tidigare reglerna. Ändringen från 2007 innebär att rätten till småviltsjakt inte längre är begränsad till personer som är bosatta i Sverige. Möjligheterna att begränsa jaktmöjligheterna är mycket små på grund av EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster.

Riksdagen sa vidare nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om jakt och viltvård.

Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motion 2011/12:MJ241 yrkande 2, 2011/12:MJ374 yrkande 2, 2011/12:MJ376 yrkande 34 och 2011/12:MJ454 föreslår utskottet ett tillkännagivande om fjälljakt. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Miljö- och jordbruksutskottet vill ompröva ändring av fjälljakt (MJU13)

Miljö- och jordbruksutskottet vill att regeringen långsiktigt tryggar fjälljakten och i det arbetet omprövar en lagändring. Utskottet konstaterar att de tidigare reglerna gjorde det möjligt att reglera jakten och vid situationer med alltför hårt jakttryck gynna de personer som bor i Sverige. Utskottet vill att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen. Syftet ska vara att återgå till de tidigare reglerna. Ändringen från 2007 innebär att rätten till småviltsjakt inte längre är begränsad till personer som är bosatta i Sverige. Möjligheterna att begränsa jaktmöjligheterna är mycket små på grund av EU:s förbud mot diskriminering av EU-medborgare och bestämmelserna om fri rörlighet av tjänster.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om jakt och viltvård.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.