Integration

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU9

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 17 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-24, 2022-02-17