Onsdag den 6 april 2022

TalarlistaKammarens talarlista 2022-04-06

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Onsdagen den 6 april 2022

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

46

Konstitutionsutskottets betänkande KU12

 

 

 

Ett teknikneutralt krav på underskrift av regeringsbeslut

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.00

47

Konstitutionsutskottets betänkande KU13

 

 

 

Föreningsfrihet och terroristorganisationer

 

 

 

1

Karin Enström (M)

8

 

 

2

Fredrik Lindahl (SD)

5

 

 

3

Mia Sydow Mölleby (V)

6

 

 

4

Tuve Skånberg (KD)

5

 

 

5

Sofie Eriksson (S)

8

 

 

6

Per Schöldberg (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.38

0.38

48

Konstitutionsutskottets betänkande KU16

 

 

 

Utlandsspioneri

 

 

 

1

Jessica Wetterling (V)

8

 

 

2

Nina Lundström (L)

6

 

 

3

Alexander Ojanne (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.22

1.00

 

 

 

 

 

49

Utbildningsutskottets betänkande UbU22

 

 

 

Ökade möjligheter till grundläggande behörighet för elever på gymnasieskolans yrkesprogram

 

 

 

1

Patrick Reslow (SD)

8

 

 

2

Fredrik Malm (L)

6

 

 

3

Annika Hirvonen (MP)

8

 

 

4

Caroline Helmersson Olsson (S)

8

 

 

5

Josefin Malmqvist (M)

8

 

 

6

Fredrik Christensson (C)

6

 

 

7

Daniel Riazat (V)

8

 

 

8

Christian Carlsson (KD)

6

 

 

9

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom (S)

10

 

 

 

 

____

____

 

 

 

1.08

2.08

50

Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU15

 

 

 

Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017–2020

 

 

 

1

Arin Karapet (M)

6

 

 

2

Ludvig Aspling (SD)

6

 

 

3

Ciczie Weidby (V)

6

 

 

4

Hans Eklind (KD)

6

 

 

5

Rasmus Ling (MP)

6

 

 

6

Rikard Larsson (S)

6

 

 

7

Jonny Cato (C)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.42

2.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9

 

 

 

Integration

 

 

 

1

Mats Green (M)

8

 

 

2

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

6

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

4

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

5

Hans Eklind (KD)

6

 

 

6

Roger Haddad (L)

6

 

 

7

Leila Ali-Elmi (MP)

8

 

 

8

Johanna Haraldsson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

3.48

52

Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU10

 

 

 

Arbetsmiljö och arbetstid

 

 

 

1

Saila Quicklund (M)

8

 

 

2

Magnus Persson (SD)

6

 

 

3

Alireza Akhondi (C)

8

 

 

4

Ciczie Weidby (V)

8

 

 

5

Michael Anefur (KD)

6

 

 

6

Malin Danielsson (L)

6

 

 

7

Leila Ali-Elmi (MP)

8

 

 

8

Johan Andersson (S)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.58

4.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Socialutskottets betänkande SoU22

 

 

 

Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

 

 

 

1

Acko Ankarberg Johansson (KD)

6

 

 

2

Dag Larsson (S)

8

 

 

3

Camilla Waltersson Grönvall (M)

8

 

 

4

Linda Lindberg (SD)

6

 

 

5

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

6

Karin Rågsjö (V)

8

 

 

7

Lina Nordquist (L)

6

 

 

8

Margareta Fransson (MP)

8

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.56

5.42

 

Totalt anmäld tid 5 tim. 42 min.

 

––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.