Protokoll 2021/22:94 Onsdagen den 6 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:94

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2021/22

:

432
Till riksdagen
Interpellation 2021/22:432 Klimatpolitiska rådets granskningsrapport
av Jens Holm (V)
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 29 april 2022. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.
Stockholm den 5 april 2022
Miljödepartementet
Annika Strandhäll (S)
Enligt uppdrag
Egon Abresparr
Expeditionschef

Interpellation 2021/22

:

433
Till riksdagen
Interpellation 2021/22:433 Priset på insatsvaror och jordbrukets lönsamhet  
av Staffan Eklöf (SD)
Interpellationen kommer att besvaras

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.