Genomförande av direktivet om mönsterskydd m.m.

LUs betänkande 2001/02:LU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 30 maj 2002

Beslut

EU-direktiv om mönsterskydd (LU22)

Mönsterskyddslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.

Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

EU-direktiv om mönsterskydd (LU22)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i mönsterskyddslagen med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.