Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:116 Torsdagen den 30 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2001/02:116

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:116

Torsdagen den 30 maj

Kl. 12.00 - 18.00

19.00 - 21.44

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 24 maj.
2 § Meddelande om fredagen den 14 juni

Tredje vice talmannen meddelade att ett medde-
lande om fredagen den 14 juni hade delats ut till
kammarens ledamöter.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Propositioner
2001/02:183 till trafikutskottet
2001/02:184 till konstitutionsutskottet

Skrivelser
2001/02:120 till näringsutskottet
2001/02:176 till kulturutskottet
2001/02:180 till finansutskottet
2001/02:186 utrikesutskottet
2001/02:187 till

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.