Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap

Civilutskottets bet 2018/19:CU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige (CU4)

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap.  Idag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Riksdagen håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2019.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-13
Trycklov: 2018-11-14
Reservationer 4
bet 2018/19:CU4

Utländska barnäktenskap ska inte erkännas i Sverige (CU4)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att skärpa reglerna kring utländska barnäktenskap. I dag kan utländska barnäktenskap erkännas i Sverige om ingen av parterna hade anknytning hit när äktenskapet ingicks. De nya reglerna innebär ett förbud mot att erkänna utländska barnäktenskap, oavsett vilken anknytning till Sverige som personerna hade när äktenskapet ingicks eller hur gamla de är när frågan prövas av en myndighet. Om minst en av personerna fortfarande är ett barn vid prövningen ska det aldrig gå att göra undantag från förbudet.

Civilutskottet håller med regeringen om att barnäktenskap är en skadlig sedvänja och anser att det är av stor vikt att alla som befinner sig i Sverige har samma rättsliga skydd mot sådana äktenskap.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Regeringens lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:288.

2. Ytterligare åtgärder mot barnäktenskap

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:52 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkandena 1-4.

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 0 61 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 20 0 0 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 260 61 0 28


3. Barnäktenskap där parterna har blivit vuxna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2018/19:72 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (L)

4. Myndigheternas prövning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:54 av Ola Johansson m.fl. (C) och

2018/19:57 av Jakob Forssmed m.fl. (KD).

Reservation 3 (KD, L)
Reservation 4 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (KD, L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 64 0 0 6
SD 61 0 0 1
C 0 0 27 4
V 25 0 0 3
KD 0 20 0 2
L 0 18 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 256 38 27 28