Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Socialförsäkringsutskottets bet 2018/19:SfU11

Ärendet är avslutat

Beslutat: 21 november 2018

Beslut

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning (SfU11)

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En förälder kan i dag överlåta dagar med föräldrapenning, alltså pengar som en försäkrad person kan få för att vara hemma med barn istället för att exempelvis arbeta eller studera, till en sambo. Detta förutsatt att föräldern och sambon antingen har eller har haft barn tillsammans eller att de har varit gifta. Regeringens förslag innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen och att en förälders sambo därmed likställs med en förälder. Även rätten till föräldraledighet från arbetet föreslås anpassas på motsvarande sätt. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Regeringen föreslår också att 90 dagar ska reserveras för vardera föräldern när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst. I dag gäller den reserverade tiden endast föräldrapenning på sjukpenningnivå, vilket är den högsta nivån av föräldrapenning. Riksdagen anser att föräldraförsäkringen ska ge utrymme för familjens fria val och tid tillsammans samt vara flexibel och tycker att regeringens förslag går i motsatt riktning. Riksdagen sa därför nej till regeringens förslag och ja till förslag i tre motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkt 2 och motioner om avslag på propositionens förslag om reserverad tid även för föräldrapenning på grundnivå. Delvis bifall till propositionen punkt 1. Avslag på övriga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-10-25
Justering: 2018-11-15
Trycklov: 2018-11-16
Reservationer 3
bet 2018/19:SfU11

Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning (SfU11)

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig, utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn med föräldern. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

En förälder kan i dag överlåta dagar med föräldrapenning, alltså pengar som en försäkrad person kan få för att vara hemma med barn istället för att exempelvis arbeta eller studera, till en sambo. Detta förutsatt att föräldern och sambon antingen har eller har haft barn tillsammans eller att de har varit gifta. Regeringens förslag innebär att kravet på tidigare äktenskap eller gemensamma barn tas bort i föräldraförsäkringen och att en förälders sambo därmed likställs med en förälder. Även rätten till föräldraledighet från arbetet föreslås anpassas på motsvarande sätt. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser.

Regeringen föreslår också att 90 dagar ska reserveras för vardera föräldern när det gäller föräldrapenning på grundnivå, vilken till exempel betalas ut till föräldrar som saknar eller har låg inkomst. I dag gäller den reserverade tiden endast föräldrapenning på sjukpenningnivå, vilket är den högsta nivån av föräldrapenning. Socialförsäkringsutskottet anser att föräldraförsäkringen ska ge utrymme för familjens fria val och tid tillsammans samt vara flexibel och tycker att regeringens förslag går i motsatt riktning. Utskottet föreslår därför att riksdagen säger nej till regeringens förslag och ja till förslag i tre motioner.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-11-20
Debatt i kammaren: 2018-11-21
4

Beslut

Beslut: 2018-11-21
2 förslagspunkter, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 21 november 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen 
a) avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialförsäkrings-balken i de delar det avser 12 kap. 17 § och antar lagförslaget i övrigt.
b) antar regeringens förslag till lag om ändring i föräldraledighets-lagen (1995:584). 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:276 punkt 2 och motionerna

2018/19:61 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 1,

2018/19:66 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 1 och

2018/19:70 av Johan Forssell m.fl. (M) samt

bifaller delvis proposition 2017/18:276 punkt 1.

Reservation 1 (S, V, L, MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S, V, L, MP)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 0 90 0 10
M 65 0 0 5
SD 61 0 0 1
C 27 0 0 4
V 0 25 0 3
KD 20 0 0 2
L 0 18 0 2
MP 0 16 0 0
Totalt 173 149 0 27


2. Överföring av föräldrapenningsförmåner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2018/19:61 av Julia Kronlid m.fl. (SD) yrkande 2 och

2018/19:66 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 65 0 0 5
SD 1 60 0 1
C 27 0 0 4
V 25 0 0 3
KD 0 0 20 2
L 18 0 0 2
MP 16 0 0 0
Totalt 242 60 20 27