Folkbildningsfrågor

Kulturutskottets betänkande 2020/21:KrU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2021

Beslut

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU10)

Riksdagen sa nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om folkbildningsfrågor. Detta framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen tar upp.

Motionerna handlar bland annat om fördelningen av bidrag och uppföljningen av medel till folkbildningen, demokrativillkor, inga statliga medel till studieförbund eller folkhögskolor, att stärka demokratin samt mobilitetsstöd och finansieringsansvar för folkhögskolorna.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-04-06, 2021-04-13

Nej till motioner om folkbildningsfrågor (KrU10)

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 20 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Detta framför allt med hänvisning till att arbete redan pågår i flera av de frågor som förslagen tar upp.

Motionerna handlar bland annat om fördelningen av bidrag och uppföljningen av medel till folkbildningen, demokrativillkor, inga statliga medel till studieförbund eller folkhögskolor, att stärka demokratin samt mobilitetsstöd och finansieringsansvar för folkhögskolorna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.