Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU17

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 26 maj 2021

Nästa händelse: Beredning 18 maj 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2021-05-18
Justering: 2021-05-20
Trycklov: 2021-05-21
Betänkande 2020/21:CU17

Alla beredningar i utskottet

2021-05-18, 2021-05-06, 2021-04-29
3

Debatt

Bordläggning: 2021-05-25
Debatt i kammaren: 2021-05-26
4

Beslut

Beslut: 2021-05-26